Algemeen
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Opentot.nl is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website.

Eigendomsrechten
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, ontwerp, programmatuur etc. zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Zonder schriftelijke toestemming van opentot.nl is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te 'spideren', te verveelvoudigen en/of te framen. Bij signalering van content die inbreuk maakt op deze rechten zal opentot.nl zich beroepen op wettelijke bepalingen.

Privacy
Wij gebruiken derde partij advertenties op www.opentot.nl om onze site te ondersteunen. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze website weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan gebruikers op basis van bezoek aan deze en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.